V předvečer 35. sněmu HK ČR dne 30. května 2023, byla udělena Vladimírem Dlouhým, prezidentem Hospodářské komory ČR, „stříbrná Merkurova medaile“ dvěma členům prezidia, a to Jiřímu Jirkovskému a Ladislavu Kratochvílovi, za jejich dosavadní aktivity v oblasti podpory podnikání. Merkurova medaile je udělována osobnostem za jejich dlouhodobý nebo mimořádný přínos v rámci podnikatelského prostředí či jejich výjimečnou spolupráci s hospodářskou komorou. Tímto bychom jim chtěli pogratulovat.