Ve středu, 8.2.2023 proběhla porada odborných garantů, které má Asociace Grémium Alarm jmenovány pro jednotlivé zastřešované oblasti technických bezpečnostních služeb. Tématem byla činnost odborných garantů v roce 2023, aktualizace technických informací umístěných na www. gremiumalarm.cz, připravované semináře a plán normotvorné činnosti. Seznam odborných garantů AGA je na webu, koordinátorem jejich práce je Ing. Pavel Jirásek z členské firmy Trade FIDES.