V úterý 12. dubna se uskutečnilo setkání prezidenta, viceprezidentů Hospodářské komory ČR a gestorů profesních unií se zástupci začleněných společenstev, kterého se za Asociaci Grémium Alarm účastnil viceprezident AGA Ing. Jiří Jirkovský.

Hlavním tématem jednání byla situace způsobená válkou na Ukrajině s jejími dopady na tuzemskou ekonomiku a zároveň představení souvisejících iniciativ Hospodářské komory ČR. Diskuze se týkala dostupnosti energetických zdrojů a stabilizace cen, stavem pracovního trhu,  dodávkami materiálů a surovin i bezpečností. Právě tuto oblast Asociace Grémium Alarm v úzké spolupráci s Bezpečnostní sekcí Hospodářské komory ČR svojí činností zajišťuje.