Již několik let je v platnosti evropská technická norma ČSN EN 16 763: Služby pro požárněbezpečnostní zařízení a zabezpečovací systémy. Plnění požadavků na služby v tomto citlivém oboru není ještě v ČR sledováno a ani investory požadováno. V řadě evropských zemí je tato norma však naplňována a odbornou způsobilost prověřuje a certifikát vydává profesní sdružení příslušného oboru. V těchto zemích je samozřejmě certifikát i vyžadován a jeho neexistence handicapuje naše firmy při zájmu o zdejší zakázky. Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, která je pro obor technických bezpečnostních služeb autorizovaným živnostenským společenstvem Hospodářské komory ČR, toto Osvědčování kvality a registraci firem zahájila. Odborná komise posoudí právní a především odbornou způsobilost firmy. Která firma uspěje, obdrží certifikát a je zaregistrována podle ČSN EN 16 763. Zároveň je zařazena na seznam firem s prokazatelně kvalitní profesionální dodávkou požárněbezpečnostního zařízení, nebo bezpečnostních technologií, který je uveřejněn mimo jiné na www.gremiumalarm.cz.