XV. VALNÁ HROMADA AGA – 20. 10. 2021 – PRAHA

V pořadí již patnáctá řádná valná hromada členů Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s., autorizovaného živnostenského společenstva HK ČR, se uskutečnila dne 20. října 2021, v sídle asociace v budově Florentina, v Praze 1.

Valná hromada schválila Zprávu o činnosti prezidia za období od poslední valné hromady, Výroční zprávu o hospodaření za období 2019-2020, zprávu Kontrolní komise za rok 2019 a 2020, Roční účetní závěrku za rok 2019 a 2020 a Návrh rozpočtu na rok 2022.

Z diskuse vyplynula potřeba ještě aktivnějšího prosazování odbornosti v našem oboru, hájení oprávněných zájmů oboru a prosazování odborně zdatných firem. Dále byla zdůrazněna aktivní podpora k prosazování kvality zabezpečovací techniky a v neposlední řadě se diskuze zaměřila i na úspěšný průběh vzdělávacího projektu AGA. Účastníci diskuze ocenili kvalitu školení.

.