Ve dnech 4-6.6.2024 se konala valná hromada Euralarmu. Bylo nám ctí, že pro konání valné hromady byla tentokrát vybrána Česká republika, kde je partnerskou organizací a řádným členem naše Asociace Grémium Alarm.

Valnou hromadu zahájil prezident hospodářské komory Zdeněk Zajíček za což srdečně děkujeme.

Během valného shromáždění Euralarm v Praze v roce 2024 členové zvolili Petera Mitu jako nového prezidenta Euralarm. Nahradí Jona Könze, který byl prezidentem poslední 3 roky. Peter Mita je obchodním lídrem společnosti Honeywell Fire pro jižní Evropě.

Valná hromada v roce 2024 se konala v Praze, kde odcházející prezident mimo jiné ocenil práci, která byla odvedena při sdílení informací, podpoře členů s odbornými znalostmi v oblasti regulace, vedení normalizačních procesů s prací v technických komisích a styčných bodech. Euralarm uspěl ve sjednocení názorů a vypracování jasných priorit sdílených v celém rozsahu průmyslových odvětví zastoupených Euralarmem: výrobci produktů a systémů, instalátoři, integrátoři, poskytovatelé služeb a národní asociace z celé Evropy.

Podle zastřešujícího modelu Euralarm jsou různé obory zastoupeny samostatnými sekcemi se samostatným členstvím, ale spolupracují ve svém dialogu na vysoké úrovni s institucionálními hráči a dalšími evropskými zainteresovanými stranami.

Valná hromada také zvolila Christiana Schmitze (Honeywell) předsedou požární sekce, Briana Cunninghama (Drax 360) místopředsedou sekce služeb, Victorii Ferrera Lopez (Verisure) předsedkyní Advocacy Committee a Rodgera Reiswiga (JCI) jako předseda výboru pro horizontální shodu.

Presidium Euralarmu nyní tvoří Alan Elder a Gerd Hülsen (předseda a místopředseda Hasicí sekce), Christian Schmitz a Neil Budd (předseda a místopředseda požární sekce), Oscar Feijo Jimenez a Milan Ceeh (předseda a místopředseda bezpečnostní sekce Sekce), Robert Thilthorpe a Brian Cunningham (předseda a místopředseda sekce služeb), Victoria Ferrera Lopez (předseda výboru pro advokacii), Rodger Reiswig (předseda výboru pro horizontální shodu), Anja Schäfers (předseda výboru pro marketing) a Nikolaos Stamoulis (předseda finančního výboru ).