logo_btm

Na 20. zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality, které se konalo na půdě Ministerstva vnitra ČR, a kterého se zúčastnil i stálý člen PS prezident AGA Ing. V. Nepraš, byl představen nový projekt „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“. Účastníci byli informováni o jednání TC 325 v Bruselu a vyslechli informace o přípravě II. Národního dnu prevence, který se bude konat v říjnu letošního roku  v Brně.