cas_logo-cze

Centrum technické normalizace AGA – konec roku

S koncem roku vrcholí práce na technických normách bezpečnostních služeb. Centrum technické normalizace AGA předalo České agentuře pro standardizaci příslušné podklady k revizi normy ČSN 76 1702 – Poskytovatelé bezpečnostních služeb – Fyzická ostraha – Požadavky,  k revizi  ČSN EN 34 2710– Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba,  k překladu normy […]

ČTĚTE VÍCE

Konference IZS

V Karlových Varech proběhla Konference IZS, kde přednášela členka prezidia AGA Veronika Fáberová. Letošní ročník, kterého se zúčastnili významní představitelé ministerstev a Hasičského záchranného sboru ČR, měl jako téma Management mimořádných událostí.

ČTĚTE VÍCE

Vedení AGA bylo zvoleno

Prezidium Asociace Grémium Alarm, které bylo zvoleno na XVI. Valné hromadě AGA na nové volební období 2022-2025, si na svém listopadovém zasedání ze svého středu jednohlasně zvolilo staronové vedení asociace. Prezidentem byl opět zvolen Ing. Václav Nepraš a viceprezidenty Ing. Milan Ceeh a Ing. Jiří Jirkovský, MBA.

ČTĚTE VÍCE

Aktuální sdělení prezidenta HK ČR k energetické situaci

Výsledky jednání vlády, která zasedla 2. listopadu, přináší důležité a pozitivní skutečnosti. Proto bych vám je rád shrnul v dalším stručném sumáři, který právě čtete. Jsem osobně velice rád, že rozhodnutí a kroky vlády kopírují naše dlouhodobé požadavky a že naše intenzivní soustavná spolupráce s vládou a ministerstvy se v přijímaných opatřeních – byť často se zpožděním – […]

ČTĚTE VÍCE

Aktuální stav přípravy zákona o soukromé bezpečnostní činnosti

Dlouholetá příprava Zákona o soukromé bezpečnostní činnosti, který může významně ovlivnit podnikatelské prostředí našeho oboru, pokračuje. I současná vláda jej má ve svém programovém prohlášení a ve svém legislativním plánu. Od prosince 2021 vzniká nový návrh, na kterém spolupracovala i Pracovní skupina, jmenovaná náměstkem vnitra, a ve které má AGA zastoupení. V současné době probíhá […]

ČTĚTE VÍCE

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář na téma: „SOUČASNÝ STAV CERTIFIKACE A ZKOUŠENÍ MECHANICKÝCH ZÁBRANNÝCH A POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ A PŘEDPOKLÁDANÉ SMĚRY VÝVOJE“, který pořádá dne 6. 10. 2022 společnost TREZOR TEST s.r.o. , přidružený člen AGA. Hlavním cílem semináře je předání a výměna zkušeností získaných při zkoušení a certifikace uvedených komodit podle ČSN EN, EN v […]

ČTĚTE VÍCE

Slavnostní večer k 30 letům založení asociace

Na slavnostním večeru, který se konal dne 14. 9. 2022 v historickém objektu Tyršova domu v Praze, si Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm /autorizované živnostenské společenstvo HK ČR/, připomněla 30 let od svého založení. Slavnostní večer byl součástí DNE AGA, kdy dopoledne proběhla řádná XVI. valná hromada, odpoledne se konal odborný seminář a od […]

ČTĚTE VÍCE

XVI. VALNÁ HROMADA AGA – tisková zpráva

V pořadí již šestnáctá řádná valná hromada členů Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s., autorizovaného živnostenského společenstva HK ČR, se uskutečnila dne 14. 9. 2022, v historických prostorách Tyršova domu v Praze 1. Valná hromada schválila Zprávu o činnosti prezidia za období od poslední valné hromady, Výroční zprávu o hospodaření za období 2021, zprávu Kontrolní […]

ČTĚTE VÍCE

Zobrazeno 1-10 z 73 výsledků