IMG_20200119_154709

Letos se již potřetí, prezentovaly členské firmy Asociace Grémium Alarm na mezinárodní výstavě v Dubaji.

Tak, jako v minulých letech výstavu zastřešilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a umožnilo tak účast pro členské firmy Asociace Grémium Alarm, které se mohly na výstavě zdarma prezentovat a představit technologie, systémy a služby pro široký okruh zákazníků z celého světa.

Mezinárodní výstava Intersec, která se konala v lednu 2020, zaznamenala opět velkou účast a to více než 1000 vystavovatelů z 56 zemí a 33 548 návštěvníků z celého světa. V letošním roce tato přehlídka bezpečnostních technologii pro Blízký východ a Afriku oslavila 22 let  od svého vzniku.

Výsledkem, že výstava byla velmi úspěšná nejen pro vystavující firmy, ale i pro AGA je, že jsme navázali kontakty na další potencionální zájemce o naši účast na jejich výstavách.  Pro příští rok jsme dostali ujištění, že MPO opět výstavu Intersec 2021 podpoří a asociace AGA i nadále jedná o účasti našich členských firem na dalších výstavách po celém světě. V současné době finalizujeme účast členských firem na výstavě Secon v Koreji a Ifsec v Londýně.

Otevření českého stánku pod novým heslem „Czech Republic The Country For The Future“ se účastnil i velvyslanec ČR Jiří Slavík, který ve svém úvodním slově zdůraznil rostoucí potenciál vzájemné spolupráce obou států v oblasti bezpečnosti a obrany. Další ryze českou doprovodnou akcí byl slavnostní večer s rautem, který uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a na kterém se prezentovaly přítomné české firmy svým potenciálním partnerům.


Jiří Slavík velvyslanec ČR stojí druhý zleva