e24fb683fc96ebd20f724b33e24e6fdd_XL

Asociace Gremium Alarm reprezentuje Českou republiku v celoevropské organizaci Euralarm, která zastřešuje oblast bezpečnostních, požárních a hasících systémů, včetně s tím souvisejících služeb.

Euralarm byl založen v roce 1970 a dnes reprezentuje více než 5 000 společností aktivních v segmentu bezpečnostních technologií, kde cílem je zejména monitorovat klíčové faktory a trendy na evropském i globálním trhu, informovat své členy a iniciovat odpovídající aktivity.

Činnost evropské asociace je strukturovaná do čtyř oblastí – bezpečnosti (Security), požární ochrany (Fire), hašení (Extinguishing) a služeb (Services), které jsou pokrývány také z hlediska společné interakce a souladu (Compliance).

Asociace Gremium Alarm je v Euralarmu již 18 let zastoupena v sekci Security, od roku 2018 Ing. Milanem Ceehem, viceprezidentem AGA a to na pozici Vice Chairman.

Od tohoto týdne je činnost rozšířena o sekci Services, kde bude například pracovat na tvorbě evropských standardů pro poskytování služeb v oblasti bezpečnosti. Reprezentantem za asociaci je Ing. Jiří Jirkovský, MBA, viceprezident AGA.

Aktivní účast Asociace Gremium Alarm v organizaci Euralarm umožňuje přímo se podílet na tvorbě prostředí a podmínek v tomto dynamicky se měnícím oboru. Sdílení informací a komunikace s našimi členy, profesními organizacemi i odbornou sférou představuje vysokou hodnotu členství v asociaci Euralam.