obrazek
Podpisem zakládací smlouvy byla ve středu 20. května 2020 v prostorách Hospodářské komory České republiky slavnostně založena Národní platforma pro chytrou odolnost měst a obcí.

Jejím účelem je zvyšování městské i územní odolnosti v České republice s pomocí nových i vznikajících technologií.

Národní platforma pro chytrou odolnost měst a obcí je otevřenou interdisciplinární platformou sdružující odborné a profesní organizace, instituce, asociace a sdružení, které se při své činnosti zabývají problematikou chytré městské a územní odolnosti, přírodních aktiv a souvisejících infrastruktur v širokém slova smyslu. Posláním platformy je vytvořit prostor pro sdílení stávajících a získávání nových relevantních poznatků a kompetencí a jejich synergické využití v praxi a přispívat k rozvoji nových technologií a jejich uplatnění v urbánních celcích České republiky.

Zakládajícími členy platformy jsou vedle Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm dále Czech Smart City Cluster, Unie malých a středních podniků ČR, Mezinárodní bezpečnostní institut a Prague Advanced Technology and Research Innovation Center.

Členové platformy se budou v rámci svých aktivit zaměřovat především na odbornou, vědecko-výzkumnou, inovační, organizační, publikační a implementační činnost. Platforma bude svou činnost vyvíjet na území České republiky, bude ale také spolupracovat s obdobně zaměřenými uskupeními a dalšími relevantními a zainteresovanými subjekty v zahraničí.

Tisková zpráva 

Foto