Dlouholetá příprava Zákona o soukromé bezpečnostní činnosti, který může významně ovlivnit podnikatelské prostředí našeho oboru, pokračuje. I současná vláda jej má ve svém programovém prohlášení a ve svém legislativním plánu. Od prosince 2021 vzniká nový návrh, na kterém spolupracovala i Pracovní skupina, jmenovaná náměstkem vnitra, a ve které má AGA zastoupení. V současné době probíhá mezirezortní připomínkové řízení, v jehož rámci se bude vypořádávat mj. 28 zásadních připomínek, které uplatnila Hospodářská komora ČR a na kterých se podílela i AGA.