ba

V rámci Evropského dne prevence vloupání se v sobotu 22. 6. 2019 v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání na brněnské Riviéře uskutečnil poradenský den s názvem „BEZPEČNÁ ADRESA“. Ve spolupráci s řadou odborníků z Asociace Grémium Alarm, Asociace zámkových a klíčových služeb, ale i Hasičského záchranného sboru JMK, Sdružení obrany spotřebitele – asociace, sdružení Práh jižní Morava a bytovou ombudsmankou Magistrátu města Brna, jej připravila brněnská městská policie. Ta tím současně odstartovala i stejnojmenný dlouhodobý projekt zaměřený na zvýšení standardu bezpečného bydlení.

BEZPEČNÁ ADRESA navazuje na řadu projektů, které brněnská městská policie realizuje již od roku 2009 (Bezpečná lokalita bezpečné bydlení, Manuál bezpečného bydlení, Domovnická akademie) a je určena zejména pro širokou veřejnost nájemníků, správců a vlastníků bytů a bytových domů, majitelů rodinných domů, rekreačních objektů ale i vlastníků, správců a majitelů komerčních prostor, areálů a budov.

Lidem, kteří se do projektu zapojí, předkládá přehledně sestavená ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ pro bezpečné bydlení. Ta jsou obsažena v útlé, ale věcně a srozumitelně napsané příručce, která definuje základní doporučení pro:

  • Mechanické zábranné prostředky
  • Elektronické poplachové systémy
  • Dohledové kamerové systémy
  • Požární prevenci
  • Sociální prevenci, režim a organizaci

Majitelům, správcům, ale zejména nájemníkům, dává návod, jak správně a systémově nastavit opatření ke zvýšení bezpečnosti v bytových domech tak, aby odpovídala nejen jejich potřebám, ale i technickým a právním normám, které upravují.

Příručku najdete na webových stránkách Městské policie Brno www.mpb.cz. V tištěné podobě ji můžete získat v sídle Preventivně informačního oddělení Městské policie Brno na ulici Bauerova 7, (areál Riviéra – vedle koupaliště).

Pokud se vám podaří ve vašem bytovém domě zrealizovat všechna základní doporučení, můžete na adrese luboslav.fiala@mpb.cz zažádat o certifikát a označení domu logem BEZPEČNÁ ADRESA.

Pro splnění podmínek certifikace není nutné, aby váš dům byl vybaven všemi zabezpečovacími systémy (mechanické, elektronické, dohledové), ale aby ty, které v domě máte, odpovídaly základním doporučením. Co ale určitě nepodceňujte, jsou doporučení v sociální prevenci, režimu a organizaci života ve vašem bytovém domě.

To, zda, a jak moc je bytový dům bezpečný, záleží zejména na lidech, kteří v něm bydlí. Zámky, mříže nebo alarmy a kamery jsou sice důležitým, ale jen podpůrným opatřením. Spojte tedy moderní zabezpečovací technologie a svoji pozornost, ohleduplnost a solidaritu a vytvořte ze svého domu BEZPEČNOU ADRESU.

zdroj: TZ MP Brno