cas_logo-cze

S koncem roku vrcholí práce na technických normách bezpečnostních služeb. Centrum technické normalizace AGA předalo České agentuře pro standardizaci příslušné podklady k revizi normy ČSN 76 1702 – Poskytovatelé bezpečnostních služeb – Fyzická ostraha – Požadavky,  k revizi  ČSN EN 34 2710– Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba,  k překladu normy ČSN ISO 28000 – Bezpečnost a odolnost – Systémy managementu bezpečnosti – Požadavky,  k překladu normy ČSN IEC 62676-2-33 -Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích, Část 2-33 a ČSN EN 17646 – Bezpečnostní úschovné systémy – Klasifikace zámků s vysokou bezpečností podle jejich odolnosti proti neoprávněnému otevření – Dělené systémy. Práce na některých normách přechází do roku 2023 a nově je v plánu překlad, nebo revize dalších 6 norem.