img

Zákon, který u nás jako v jedné z mála zemí EU není, se připravuje řadu let. Vláda má (a podobně i předcházející) ve svém prohlášení: Zpřísníme podmínky pro soukromé bezpečnostní služby a prosadíme přijetí zákona o soukromých bezpečnostních službách, aby byly pod přísnější kontrolou státu.

Na přípravě zákona se od samého začátku podíleli i podnikatelé z oboru bezpečnostních služeb, a to především prostřednictvím živnostenských společenstev a Hospodářské komory ČR. Samozřejmě i Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm.

Cílem našeho působení bylo, aby zákon nebyl jen administrativně represivním nástrojem státu, ale aby řešil i současné problémy podnikání v tomto oboru.

Je to: obecně zlepšit pověst a vztah k veřejnosti a odstranit současný stav obcházení koncesovaných živností jinými živnostenskými oprávněními – tzv. šedou zónu. Oddělit profesionální a eticky „naladěné“ firmy, od těch druhých.  A to se v návrhu, alespoň zčásti, podařilo.

Bezpečnostní sekce, jako poradní orgán vedení HK ČR, proto doporučila souhlasit s dalším legislativním procesem s tím, že v Poslanecké sněmovně a v jeho výborech se odstraní další nedostatky návrhu, které byly formulovány do pěti bodů a na které už zpracovatel vesměs pozitivně reaguje v připravovaném komplexním pozměňovacím návrhu.

Určitá část podnikatelského spektra, požaduje vrácení návrhu zpracovateli.  Zdůvodněním je, že zákon neřeší vše. A osočují HK a BS, že souhlas s pokračováním legislativního procesu nebyl (v důsledku epidemie) projednán na fóru BS. Přestože měli všichni členové BS možnost se elektronicky vyjádřit a někteří se i vyjadřovali, konalo se 2. září plenární zasedání Bezpečnostní sekce a v hlasování byl souhlas s pokračováním legislativního procesu odsouhlasen 14:2:4.

září 2020

Ing. Václav Nepraš
předseda BS HK ČR
prezident AGA