V předvečer 36. sněmu HK ČR dne 12. června 2024, byla udělena Zdeňkem Zajíčkem, prezidentem Hospodářské komory ČR, „stříbrná Merkurova medaile“ dvěma odborným garantům AGA, a to Martinu Slachovi a Miroslavu Budínovi, a „zlatá Merkurova medaile“ Vladimíru Chládkovi za jejich dosavadní činnost v oblasti podpory podnikání. Merkurova medaile je ocenění pro osobnosti za jejich dlouhodobý nebo mimořádný přínos v rámci podnikatelského prostředí či jejich výjimečnou spolupráci s hospodářskou komorou. Tímto bychom jim chtěli pogratulovat.