img

V souvislosti se zavedením nové metodiky Osvědčení kvality podnikání,  rozhodlo Prezidium AGA na svém zasedání dne 13. 2. 2019 o možnosti získat „Osvědčení kvality“,při splnění podmínek daných platnou Směrnicí AGA (Pravidla pro osvědčování kvality), zdarma, tj. bez úhrady poplatků za posouzení žádosti a poplatků za vystavení osvědčení. Doba platnosti osvědčení do konce roku 2020.

Níže uvádíme potřebné informace. V případě dalších dotazů, kontaktujte sekretariát AGA p. Irenu Ježkovou.

Upravená Pravidla pro osvědčování kvality členských firem AGA přehledně a jasně stanovují postup při získávání osvědčení kvality a také všechny dokumenty a kroky, kterými je třeba se prokázat. Pokud členská firma splní předepsané požadavky, získá „Osvědčení o kvalitě“, kde bude uvedeno nejen logo Asociace Grémium Alarm, ale také Hospodářské komory ČR s připojeným textem: „Osvědčení kvality bylo provedeno v souladu se schválenou metodikou Hospodářské komory ČR“. Platnost osvědčení asociace vydává na 2 roky a jeho držitelé budou uvedeni v seznamu firem pro spolehlivou dodávku bezpečnostních technologií v oblastech poplachových systémů, kamer a systémů kontroly vstupu, který je veřejně přístupný na www.gremiumalarm.cz a který bude sekretariát AGA poskytovat žadatelům o doporučení spolehlivé firmy.

Přihláška a pravidla osvědčení jsou k dispozici na neveřejné části webových stránek AGA, pod odkazem Osvědčování kvality členských firem, kam se přihlásíte z domovské stránky asociace www.gremiumalarm.cz (v pravé horní části Sekce pro členy).