Na trhu je trvalá poptávka po spolehlivých dodavatelích zboží i služeb. Hospodářská komora ČR, jako jediné zákonem stanovené sdružení podnikatelů, na to reagovalo vytvořením metodiky pro posuzování kvality podnikání. Asociace Grémium Alarm v souladu s tímto materiálem upravilo svou, tři roky starou „notifikaci“, kterou někteří z členů již mají.

Upravená Pravidla pro osvědčování kvality členských firem AGA přehledně a jasně stanovují postup při získávání osvědčení kvality a také všechny dokumenty a kroky, kterými je třeba se prokázat. Pokud členská firma splní předepsané požadavky, získá „Osvědčení o kvalitě“, kde bude uvedeno nejen logo Asociace Grémium Alarm, ale také Hospodářské komory ČR s připojeným textem: „Osvědčení kvality bylo provedeno v souladu se schválenou metodikou Hospodářské komory ČR“. Platnost osvědčení asociace vydává na 2 roky a jeho držitelé budou uvedeni v seznamu firem pro spolehlivou dodávku bezpečnostních technologií v oblastech poplachových systémů, kamer a systémů kontroly vstupu, který je veřejně přístupný na www.gremiumalarm.cz a který bude sekretariát AGA poskytovat žadatelům o doporučení spolehlivé firmy.

Přihláška a pravidla Osvědčení jsou k dispozici na neveřejné části webových stránek AGA, pod odkazem Osvědčování kvality členských firem, kam se přihlásíte z domovské stránky asociace www.gremiumalarm.cz (v pravé horní části INFORMACE PRO ČLENY).