f0713b60-edcb-4f3c-82e3-9cb99c6107a2

Jedním z hlavních cílů živnostenských společenstev a tím i Asociace Grémium Alarm je usnadnit svým členům podnikání. Proto jsme se aktivně zapojili do přípravy a zavedení unikátní a ojedinělé služby, kterou Hospodářská komora ČR připravila pro podnikatele k jejich lepší orientaci v našem právním systému.

Jak již bylo na různých místech publikováno, Hospodářská komora ČR vytvořila Právní elektronický systém, který firmám všech velikostí a oborů podnikání pomůže s povinností něco hlásit, něco dělat, nějak se chovat. Lavina nových zákonů, předpisů, vyhlášek a nařízení, která se na podnikatele a živnostníky každý den řítí, je už natolik nepřehledná, že je odrazuje nejen od samotného podnikání, ale nevyznají se v ní kolikrát ani sami úředníci.

Právní elektronický systém si klade za cíl zpřístupnit všechny povinnosti podnikatelů vyplývající pro ně ze zákonů a dalších právních předpisů, přehledně a na jednom místě. Současně umožní firmám a podnikajícím fyzickým osobám jejich přehlednou správu pro konkrétní obor podnikání.

Zjednodušeně řečeno, Právní elektronický systém bude za konkrétního podnikatele nebo živnostníka hlídat jeho povinnosti – kdy má co zaplatit, kde a jak se má přihlásit, jaký formulář kam poslat atd., a to s ohledem na jeho obor podnikání tak, aby mu stát nemohl uštědřit pokutu za nesplnění nějaké povinnosti.

Informace, které budou mít možnost podnikatelé v Právním elektronickém systému najít, budou mít zatím kvůli absenci příslušné legislativní úpravy informativní charakter. Bez zákona, o jehož přijetí Hospodářská komora usiluje, zatím totiž nelze dát přehledu větší závaznost, kterou by podnikatelé přivítali.

Právní elektronický systém by se měl stát pro podnikatele rádcem. Neudělá za podnikatele podání nebo splnění nějaké povinnosti, ale pohlídá za něj lhůty a poradí, jaký formulář použít pro podání, nebo splnění povinnosti plynoucí mu ze zákona.

 Klíčové vlastnosti, výhody systému PES

 Přehlednost

Přehled všech povinností podnikatele vyplývajících z právního řádu s uvedením případných sankcí za jejich nesplnění dle jednotlivých „balíčků“.

 Efektivita

Významné snížení administrativní zátěže díky tomu, že podnikatelé budou mít přehled o všech povinnostech vyplývajících z právního řádu na jednom místě.

 Spolehlivost

Zaručená garance aktuálnosti všech platných povinností podnikatele vyplývajících z právního řádu díky průběžné aktualizaci systému.

V roce 2019 budou v nabídce dva balíčky prvních devatenácti zákonů týkajících se podnikání. Balíček „Podnikatel – základ“ a balíček „Podnikatel – zaměstnavatel“. Jsou určeny nejen těm, kteří podnikat začínají, ale i těm, kteří podnikají již delší dobu a nejsou si jisti, zda plní všechny zákonem předepsané povinnosti, anebo se jejich podnikání rozrůstá o další obory podnikání či zaměstnance.

 

Podnikatel – základ

Balíček „Podnikatel – základ“ obsahuje 729 povinností ze 13 základních zákonů, které se týkají asi každého podnikatele, živnostníka nebo firmy. Pomůže zjistit, co je nutné kam poslat, co kam dodat, co kde zaplatit a na co nezapomenout. Pro člověka odpovědného za celý svůj byznys, jeho fungování, strategii a postavení na trhu, je balíček „Podnikatel – základ“ neocenitelným pomocníkem. Na jednom místě má vše, co potřebuje. Kompletní stav svého podnikání jako na dlani. Přehledně, stručně a jasně. Každodenní záležitosti si s balíčkem „Podnikatel – základ“ bude schopen s přehledem a jistotou řídit sám.

Podnikatel – základ

Balíček obsahuje povinnosti z těchto zákonů v aktuálním znění:

 • živnostenský zákon
 • daň z příjmu
 • silniční daň
 • zákon o DPH
 • daňový řád
 • o pojistném na sociálním zabezpečení
 • o veřejném zdravotním pojištění
 • o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění
 • evidence tržeb
 • o státní statistické službě
 • o prodejní době
 • o nemocenském pojištění
 • rejstříkový zákon

Cena balíčku je 1200,- Kč bez DPH ročně. Členové HK ČR mají 25% slevu. Nečlenům HK je možné poskytnout 10% slevu.

 

Podnikatel – zaměstnavatel

Balíček „Podnikatel – zaměstnavatel“ je ideálním nástrojem pro každého zaměstnavatele. Pomáhá hlídat všechny povinnosti z oblasti pracovního práva a dbát o správné fungování vztahů na pracovišti. Díky balíčku „Podnikatel – zaměstnavatel“ je plnění povinností na úseku zaměstnanosti mnohem jednodušší. BOZP i ostatní pracovněprávní povinnosti jsou na jednom místě, což snižuje pravděpodobnost opomenutí nějaké povinnosti z této oblasti. Vše potřebné je „pod palcem“ a na jednom místě. Vykazování a evidence bude výrazně jednodušší.

Podnikatel – zaměstnavatel

Balíček obsahuje povinnosti z těchto zákonů:

 • zákoník práce
 • zaměstnanosti
 • inspekci práce
 • zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • požární ochraně
 • ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Cena balíčku je 1200,- Kč bez DPH ročně. Členové HK ČR mají 25% slevu. Nečlenům HK je možné poskytnout 10% slevu.

 

Do 28. 2. 2019 bude systém PES spuštěn ve zkušebním provozu. Během tohoto zkušebního provozu budou koncovým uživatelům poskytovány veškeré služby systému PES v plném rozsahu, avšak za vstup do systému nebudou vybírány žádné poplatky a zároveň bude provoz sloužit ke sběru postřehů a podnětů od koncových uživatelů, kteří se do systému PES v prvních dvou měsících zapojí. Rutinní provoz systému bude spuštěn k 1. 3. 2019 s tím, že od tohoto data již bude provoz systému pro koncové uživatele zpoplatněn.

Koncoví uživatelé, kteří se zapojí do zkušebního provozu, budou mít na konci února možnost své členství prodloužit a zakoupit si roční přístup do rutinního provozu systému PES. K tomuto prodloužení, resp. roční licenci na provoz bude použit kód, který od nás obdržíte k provozu zkušebnímu (bezplatnému). Zakoupená licence do systému PES je vždy platná na 1 rok bez ohledu na datum, kdy došlo k jejímu pořízení. 

Další informace naleznete na www.pespropodnikatele.cz, kde se i do systému přihlásíte.

V případě Vašeho zájmu o poskytnutí přístupového kódu, případně poskytnutí doplňujících informací, kontaktujte sekretariát AGA Irenu Ježkovou na e-mail adrese info@gremiumalarm.cz.

.