slide_2

Hospodářská komora ČR byla požádána o partnerství v projektu „Zabezpečte se“ a jeho stejnojmenné mobilní aplikaci, kterou provozuje Policejní prezidium ČR s partnery MV ČR a CMZS. Projekt doporučuje občanům, široké laické i odborné veřejnosti, jak správně zabezpečit svůj majetek – objekt. Doposud se obsah zaměřoval především na mechanické a mechatronické zabezpečení.

Nyní se připravuje další rozšíření na elektronické zabezpečení a připojení na pulty centrální ochrany. To znamená rozšíření databáze doporučovaných firem a HK ČR chce touto formou propagovat své členy. Samozřejmě se to týká i řádných členů AGA, držitelů koncese č. 313 – Technické služby k ochraně majetku a osob, a dále pak řádných členů aktivně provozujících Dohledová poplachová a přijímací centra (PCO), která však jsou z koncese Ostraha majetku a osob.

O dalším průběhu jednání přineseme informace.