Na slavnostním večeru, který se konal dne 14. 9. 2022 v historickém objektu Tyršova domu v Praze, si Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm /autorizované živnostenské společenstvo HK ČR/, připomněla 30 let od svého založení. Slavnostní večer byl součástí DNE AGA, kdy dopoledne proběhla řádná XVI. valná hromada, odpoledne se konal odborný seminář a od 17 hodin to byl slavnostní večer za účasti řady významných osobností, partnerů a především členů AGA, včetně těch, kteří před 30 lety stáli u zrodu této reprezentativní a významné organizace.