AGA ZPRACOVALA MATERIÁL STANOVENÍ ÚROVNĚ ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ A PROVOZOVEN PROTI VLOUPÁNÍ PODLE EVROPSKÝCH TECHNICKÝCH NOREM.

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR zpracovala a Česká asociace pro standardizaci vydala dokument STANOVENÍ ÚROVNĚ ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ A PROVOZOVEN PROTI VLOUPÁNÍ PODLE EVROPSKÝCH TECHNICKÝCH NOREM. Dokument přehledně uvádí doporučené úrovně zabezpečení pro různé objekty: od advokátní kanceláře až po například železářství.

Tento dokument poskytuje přehled o mechanickém zabezpečení, po­plachových zabezpečovacích a tísňových systémech a jejich kom­binaci vhodnou pro ochranu majetku a osob. Společná pravidla pro aplika­ci mechanických zábran a poplachových systémů umožňují optimalizovat zabezpečení majetku pro konkrétní rizika nebo posoudit úroveň konkrét­ního zabezpečení, případně stanovení požadavků na zabezpečení objektu. Úrovně zabezpečení vycházejí ze standardů ČSN P CEN/TS  14383-3 a ČSN P CEN/TS 14383-4.