XIV. VALNÁ HROMADA AGA – 25. 4. 2019 PRAHA

V pořadí již čtrnáctá řádná valná hromada členů Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s., autorizovaného živnostenského společenstva HK ČR, se uskutečnila dne 25. dubna 2019, v sídle asociace v budově Florentina, v Praze 1.

Valná hromada schválila Zprávu o činnosti prezidia za období od poslední valné hromady, Výroční zprávu o hospodaření za období 2018, zprávu Kontrolní komise za rok 2018, Výsledek hospodaření za rok 2018, Plán činnosti na období 2019-2022 a Návrh rozpočtu na rok 2020 a 2021.

Proběhla diskuze, která akcentovala zaměření AGA na podporu rozvoje vzájemné spolupráce členských firem, např. formou kulatých stolů nebo uspořádání akcí typu odborných konferencí, besed apod. Dále byla zdůrazněna aktivní podpora k prosazování kvality zabezpečovací techniky.

Na XIV. Valné hromadě AGA bylo zvoleno i nové Prezidium AGA ve složení (řazeno abecedně):

Ing. Milan Ceeh ze společnosti SIEMENS, s.r.o.
Veronika Fáberová ze společnosti DOVERVILLE, s. r. o.
Ing. Jiří Jirkovský,MBA ze společnosti VDT TECHNOLOGY a. s.
Ing. Petr Koktan ze společnosti TESTALARM PRAHA, s.r.o.
Ing. Ladislav Kratochvíl ze společnosti AD SECURITY s.r.o.
Ing. Václav Nepraš ze společnosti LIBRAX, s. r. o.
Ing. Pavel Nerheš, ze společnosti G4S Secure Solutions (CZ), a.s.
Radek Pazour ze společnosti ASSA ABLOY Czech & Slovakia s. r. o.
Ing. Jiří Šimáček ze společnosti TRADE FIDES, a.s.

a zvolena Kontrolní komise AGA ve složení (řazeno abecedně):

Petr Hulík, ze společnosti H–ELEKTRONIC UNIVERSAL spol. s r.o.
Ing. Jiří Máša, ze společnosti RADOM, s.r.o.
Karel Pohanka, ze společnosti DOBRÁ AGENTURA, s.r.o.

Na svém prvním zasedání si nově zvolené prezidium zvolí prezidenta a viceprezidenty pro nové funkční období 2019-2022.

FOTO
FOTO
FOTO