Dne 14. září 2022 se v Tyršově domě v Praze 1 uskuteční XVI. Valná hromada AGA. Jedná se o důležité jednání, které zhodnotí uplynulé období, vytýčí nové úkoly a zvolí nové orgány AGA.

Valná hromada bude součástí programu Dne AGA, kdy na ní od 14:00 hodin naváže odborný seminář o aktuálním stavu odborných oblastí a systémů, které jsou v náplni činností AGA a od 17:00 hodin si připomeneme 30 let od založení naší asociace na slavnostním večeru, kde se s Vámi rádi setkáme.

Za Prezidium AGA

Ing. Václav Nepraš, prezident