V pořadí již šestnáctá řádná valná hromada členů Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s., autorizovaného živnostenského společenstva HK ČR, se uskutečnila dne 14. 9. 2022, v historických prostorách Tyršova domu v Praze 1.

Valná hromada schválila Zprávu o činnosti prezidia za období od poslední valné hromady, Výroční zprávu o hospodaření za období 2021, zprávu Kontrolní komise za rok 2021, Roční účetní závěrku za rok 2021, Rozpočet na období 2023 a 2024, Strategii AGA na roky 2022-2028 a Plán činnosti na období 2022-2025.

Na XVI Valné hromadě AGA bylo zvoleno Prezidium AGA na nové volební období ve složení (řazeno abecedně): Ing. Milan Ceeh ze společnosti SIEMENS, s.r.o., Veronika Fáberová ze společnosti DOVERVILLE, s. r. o., Ing. Pavel Jirásek ze společnosti TRADE Fides, a.s., Pavel Jirásek ze společnosti ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o., Ing. Jiří Jirkovský, MBA ze společnosti VDT TECHNOLOGY a. s., Ing. Martin Koudelka ze společnosti Evva spol. s r.o. Praha, Ing. Ladislav Kratochvíl ze společnosti AD SECURITY s.r.o., Ing. Václav Nepraš, OSVČ, Ing. Pavel Nerheš, ze společnosti G4S Secure Solutions (CZ), a.s.

a zvolena Kontrolní komise AGA na nové volební období ve složení (řazeno abecedně): Ing. Petr Koktan ze společnosti TESTALARM PRAHA, s.r.o., Ing. Aleš Kovář, ze společnosti EAF protect s.r.o., Štěpán Lasák ze společnosti Metalsafe s.r.o.

Na svém prvním zasedání si prezidium zvolí prezidenta a viceprezidenty pro nové volební období 2022-2025.

Děkujeme partnerům za ekonomickou podporu, která přispěla k úspěšnému průběhu všech akcí Dne AGA. Generálnímu partnerovi firmě Trade FIDES a.s., Hlavním partnerům firmám EVVA, spol. s r.o. Praha a SECURITY TECHNOLOGIES a.s. a partnerůmfirmám: ALKOM Security, a.s., KELCOM International, spol. s r.o.,NAM system, a.s., PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Siemens, s.r.o. a TELMO a.s.