v pořadí již sedmnáctá řádná valná hromada členů Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s. se uskutečnila dne 19. 3. 2024, na Brněnském výstaviště v budově kongresák.space v kongresovém sále Petrov

Na začátku Valné hromady nám připojit na dálku zdravici prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. 

Valná hromada schválila Zprávu o činnosti prezidia za období od poslední valné hromady, tedy za období září 2022 až únor 2024, Výroční zprávy o hospodaření za roky 2022 a 2023, zprávy Kontrolní komise za rok 2022 a 2023, Roční účetní závěrky za rok 2022 a 2023, aktualizaci rozpočtu na rok 2024 a návrh rozpočtu na rok 2025. Dále Valná hromada schválila Aktualizaci stanov a Úpravu členských příspěvku. Dokumenty budou v následujících dnech umístěny v členské části našich webových stránek.  

Po valné hromadě následoval seminář s tématy Cyber Security a AI funkcí v rámci kamerových systému, které patří mezi velký trend v oblasti komerční bezpečnosti. 

Příjemným bylo i večerní neformální setkání „Na pivu“, kde se sešlo okolo 30 osob spřátelených s AGou a zástupců členských firem. 

Děkujeme partnerům za ekonomickou podporu, která přispěla k úspěšnému průběhu všech akcí, které se tento den konaly: Generálnímu partnerovi firmě SECURITAS ČR s.r.o., hlavnímu partnerovi Trade Fides, a.s. a dalším partnerům firmám EVVA spol. s r.o. Praha, SCANLOCK CZ, spol. s r.o. a SECURITY TECHNOLOGIES a.s..

Během diskuse proběhla i prezentace společnosti PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., která všechny přítomné informovala o vzdělávacích projektech, které nás čekají.  

Ve dnech 19.- 21.3.2024 se také uskutečnil na brněnském výstavišti 30. ročník veletrhu AMPER. AGA byla odborným partnerem tohoto veletrhu.