Výsledky jednání vlády, která zasedla 2. listopadu, přináší důležité a pozitivní skutečnosti. Proto bych vám je rád shrnul v dalším stručném sumáři, který právě čtete. Jsem osobně velice rád, že rozhodnutí a kroky vlády kopírují naše dlouhodobé požadavky a že naše intenzivní soustavná spolupráce s vládou a ministerstvy se v přijímaných opatřeních – byť často se zpožděním – projevuje.

ZASTROPOVÁNÍ CEN ELEKTŘINY A PLYNU

Vláda na svém posledním jednání operativně aktualizovala nařízení vlády z 5. října, které stanovuje zastropování cen energií a rozšířila výčet subjektů, které budou mít nárok na cenový strop energií. Zastropování cen bude platit po celý rok 2023 s tím, že nařízení umožňuje toto období případně prodloužit. Navíc se zastropované ceny pro rok 2023 začínají u některých dodavatelů projevovat v zálohách odběratelů již nyní.

V případě dodávek elektřiny na hladině vysokého a velmi vysokého napětí se rozšiřuje výčet subjektů se zastropovanými cenami o:

  • subjekty založeny nebo ovládány státem nebo územními samosprávnými celky;
  • státní podniky plnící významné strategické, hospodářské a bezpečnostní zájmy státu;
  • sportovní organizace, které nejsou obchodními korporacemi a které jsou zapsané v rejstříku sportovních organizací podle zákona o podpoře sportu.

V případě dodávek plynu sena základě již dřívějšího rozhodnutí zastropování týká všech domácností a všech maloodběratelů plynu s ročním odběrem do 630 MWh. Zastropování pokryje také odběr všech malých a středních podniků. Vláda totiž na jednání 2. listopadu zrušila hranici maximálního odběru plynu pro malé a střední podniky, na které bude strop ceny plynu platit. Zastropování ceny plynu se tedy bude vztahovat na všechny malé a střední podniky bez ohledu na roční odběr plynu. Díky tomu budou mít podniky splňující definici malého a středního podniku, a to i s vyšší spotřebou než je střední odběr, například sklárny, pekárny, prádelny či sportovní spolky, plyn za přijatelnější ceny. Také zde je potřeba pozitivně vnímat úspěšně proměněný tlak Hospodářské komory na to, aby zastropování pokrylo co největší počet firem.

Platí, že subjekty připojené na hladinu nízkého napětí elektřiny a ty s ročním odběrem plynu do 630 MWh budou mít nárok na strop cen automaticky. Zastropované ceny se vztahují také na malé a střední podniky, které jsou připojeny na hladině vysokého a velmi vysokého napětí. Ty budou mít zastropovánu cenu odběru až do výše 80 % nejvyšší spotřeby za posledních pět let, pro odběr plynu také platí zastropování na úrovni 80 % z nejvyšší spotřeby za posledních 5 let, a budou muset svému dodavateli předložit čestné prohlášení, které je ke stažení na webu www.energiezamene.cz.

PROGRAM PODPORY PRO FIRMY NA ZVÝŠENÉ NÁKLADY NA ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINU

Program podle dočasného krizového rámce Evropské komise je určen pro velkoodběratele, kteří nedosáhnou na zastropování cen elektřiny a zemního plynu. Výzva k Programu byla zveřejněna 2. listopadu a lze ji v plném znění nalézt ZDE. Výzva je vyhlášena pro období od 1. února 2022 do 31. října 2022.

Žádosti bude možné podávat od 15. listopadu 2022 do 31. ledna 2023 prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Do finalizace znění Programu i samotné výzvy byla Hospodářská komora ČR intenzivně zapojena. Prosazovala férovou pomoc co nejširšímu okruhu podnikatelů postižených vysokými cenami energie, a to všem podnikatelům ze všech oborů. Zřejmě maximem možného je tak výsledek, že bude případná podpora adresována podnikatelům ze všech odvětví s výjimkou těch, která budou podléhat nově připravované dani z neočekávaných zisků (sektor výroby a obchodu s elektřinou a plynem, bankovnictví, těžby fosilních paliv a výroby a distribuce ropných a koksárenských produktů a dále bankovní sektor), a kromě sázkových kanceláří, heren a kasin.

Pokud žadatel podává žádost jako Energeticky náročný podnik nebo jako Podnik ve vybraných odvětvích, musí kromě podmínek na oprávněného žadatele také souběžně splňovat následující podmínky: i) být v provozní ztrátě (hodnota EBITDA ˂ 0) a ii) způsobilé náklady musí tvořit alespoň 50 % provozní ztráty.

V souvislosti se zveřejněním výzvy bych rád doplnil, že 28. října přijala Evropská komise nový dočasný krizový rámec. Ten umožňuje členským státům zajímavěji – ve srovnání s předchozím rámcem – poskytovat nezbytnou a přiměřenou podporu ekonomiky a zároveň zachovat rovné podmínky na trhu. Česká republika tak bude moci v dalším období podporovat širší okruh podnikatelů a v mezích svých rozpočtových kapacit i vyššími částkami. Do vyjednávání o podobě nového krizového rámce byla Hospodářská komora také zapojena a podařilo se prosadit nejen zmíněné prodloužení do konce roku 2023, ale také zvýšení maximálních stropů podpory, rozšíření vybraných odvětví, ve kterých mohou firmy o podporu žádat, a další zjednodušení kritérií, které umožní podporovat podniky postižené vysokými cenami energií. Jak konkrétně vláda využije možností daných novým zněním dočasného krizového rámce, to uvidíme v následujících výzvách Programu podpory pro firmy na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu. Mohu Vám zde slíbit, že budeme usilovat o co nejrozumnější využití nových pravidel.

ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK ENERGIÍ – KONTRAKTAČNÍ POVINNOST

Na své schůzi 27. října vláda schválila nařízení, kterým rozšířila kontraktační povinnost i pro dodávky plynu, do té doby bylo ošetřeno opatření jen pro případ dodávek elektřiny. Dodavatelé poslední instance tak budou mít povinnost nabídnout smlouvu za zastropovanou cenu plynu všem zákazníkům, na které se vztahuje cenový strop a kterým se dlouhodobě nedaří poptat dodávky plynu od jiného dodavatele. Všem odběratelům, na které se vztahuje zastropování, budou dodavatelé energie povinni nabídnout cenu nepřesahující strop stanovený vládou.

Nechci se vracet k důvodům, proč nyní přijímaná opatření nebyla připravena mnohem dříve. Zásadní je, že přicházejí, vláda je připravena pružně reagovat a operativně vydaná nařízení upravovat podle toho, kde se ukazují slabá místa. Řada věcí je stále v běhu a nedořešených, jsou to například spuštění kurzarbeitu, příprava státní energetické koncepce, daň z neočekávaných zisků, analýza možnosti zavedení cenového stropu pro velkoodběratele a další. Situace je nadále vážná a dynamicky se vyvíjí. Hospodářská komora ale v žádném případě nepolevuje ve svých snahách zajistit co nejlepší podmínky pro všechny podnikatele.

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ INFORMACE

Abychom vám i členům HK ČR pomohli se co nejlépe zorientovat v přijatých nařízeních vlády a souvisejících opatřeních na podporu podnikatelů a živnostníků, připravili jsme na 16. listopadu on-line webinář (zdarma) s názvem Jak na drahé energie pro firmy a podnikatele? Na webináři vystoupí kromě zástupců Hospodářské komory ČR i zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu. Pro bližší informace k obsahu a registraci klikněte ZDE.

Závěrem chci ještě upozornit, že členové HK ČR obdrželi do e-mailových schránek odkaz na právě probíhající šetření Hospodářské komory ČR zabývající se současnou energetickou krizí. V šetření se mimo jiné ptáme, zda vědí, jaké formy státní podpory se jich týkají. Zda jsou nuceni nakupovat elektřinu a plyn za vysoké spotové ceny, nebo zda jejich výši mají zafixovanou. A také obecně na to, jak na ně dopadá současná celkově náročná ekonomická situace. Sdílení jejich zkušeností je pro nás zásadní a velmi nám pomáhá při prosazování jejich zájmů.

A připomínám, že samozřejmě nadále platí, že své případné dotazy, podněty nebo připomínky můžete směřovat do naší webové Poradny pro podnikatele HK ČR.

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR