ba

V rámci Evropského dne prevence vloupání připravuje brněnská městská policie ve spolupráci s Asociací zámkových a klíčových služeb České republiky, Asociací technických bezpečnostních služeb Gremium Alarm, Hasičským záchranným sborem JMK, Magistrátem města Brna, Sdružením obrany spotřebitele – asociace a zapsaným ústavem PRÁH, informační a osvětovou akci pro veřejnost. Níže naleznete podrobné informace:

Pozvánka

Program – foto

Plánek