Asociace Grémium Alarm se 3. května zúčastnila odborné konference „Česko-německý panel: civilní bezpečnost“, kterou z pověření Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu uspořádala Česko-německá obchodní a průmyslová komora.

V panelové diskuzi „Krize, katastrofy, komunikace – urbánní resilience“ vystoupil viceprezident AGA Ing. Jiří Jirkovský, MBA na téma využití pokročilých bezpečnostních technologií pro zvýšení odolnosti měst a obcí, včetně zajištění ochrany kritické infrastruktury. Za Bezpečnostní sekci HK ČR a Kolektivního člena AGA vystoupil Mgr. Vladimír Rambousek.

Byly prezentovány aktuální témata z oblasti bezpečnostních technologií a služeb, došlo k propojení českých a německých svazů i firem