img
  • V současné době je v Poslanecké sněmovně návrh Zákona  o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů,
  • Zákon byl zařazen na zářijovou i říjnovou schůzi, ale ani na jedné nebyl projednán,
  • Pokud zákon vstoupí v platnost a účinnost (plán je k 1.1.2021) dojde ke dni účinnosti tohoto zákona ke zrušení vyhlášky 50/1978 Sb. a bude nahrazena novým nařízením o odborné způsobilosti v elektrotechnice, které se bude odkazovat na §19 nového zákona,
  • Na novém nařízení vlády se již pracovalo, nicméně vzhledem k tomu, že návrh zákona doznal v mezi resortu a následně v legislativní radě vlády řadu změn, které nejsou v souladu s připraveným nařízením vlády, budou se veškerá nařízení vlády ještě zásadně upravovat, ale k tomu dojde až bude mít za sebou zákon první a druhé čtení,
  • Stav zákona po úpravách v meziresortu a legislativní radě vlády je takový, že pokud se ve druhém čtení nepovede načíst pozměňovací návrh, kam jsou některá ustanovení neproveditelná a nedosáhnutelná (bohužel v rámci finální úpravy to zákona promlouvalo moc „právníků“ bez znalosti problematiky).

Odkaz do Poslanecké sněmovny:

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=535