Asociace Grémium Alarm dostává od svých členů, ale i z řad ostatních odborníků dotazy k metodickému stanovisku MV GŘ HZS ČR „Sjednocení aplikační praxe při provádění kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení“, týkající se kvalifikačních požadavků fyzických osob k provádění servisu, kontrol provozuschopnosti a údržby požárně bezpečnostních zařízení. Původní stanovisko bylo navíc dne 26. 2. 2018 aktualizováno. Výklad tohoto dokumentu je velmi různorodý, často protichůdný a komplikovaný. Proto chceme seznámit své členy s posledním výkladem GŘ HZS ČR, zpracovaným jako odpovědi na otázky vznesené odborným garantem pro EZS, Cechem elektrické požární signalizace ČR.

Otázky a odpovědi naleznete zde:
Vyjádření GŘ HZS ČR ze dne 11. 5. 2018