8253

Vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci, byl pořadatel bohužel nucen přistoupit k odložení termínu Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2020, která se měla konat původně 21. 5. 2020, v náhradním termínu pak dne 13. 10. 2020 v Praze.

Konference se vždy vyznačovala nejenom kvalitním programem, ale i příjemnou atmosférou, kterou by rád pořadatel zachoval.

Konferenci proto plánuje uspořádat v nejbližším možném a vhodném termínu, kdy bude moci proběhnout bez větších omezení a ohrožení zdraví účastníků.