Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář na téma:

SOUČASNÝ STAV CERTIFIKACE A ZKOUŠENÍ MECHANICKÝCH ZÁBRANNÝCH A POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ A PŘEDPOKLÁDANÉ SMĚRY VÝVOJE“,

který pořádá dne 6. 10. 2022 společnost TREZOR TEST s.r.o. , přidružený člen AGA.

Hlavním cílem semináře je předání a výměna zkušeností získaných při zkoušení a certifikace uvedených komodit podle ČSN EN, EN v návaznosti na ČSN EN ISO/IEC 17065, ČSN EN ISO/IEC 17067. Dalšími návaznými tématy budou informace o nových normativních dokumentech jak již platných, tak připravovaných

Veškeré potřebné  informace k semináři, včetně přihlášky naleznete ZDE.