Prezidium Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s.

svolává v souladu se Stanovami čl. V. § 8 odst. 2

 XIV. VALNOU HROMADU

Datum konání: 25. dubna 2019
Místo konání:   Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, sál Praha

Registrace delegátů valné hromady:          09:30 až 09:55 hodin
Zahájení valné hromady:                              10:00 hodin
Předpokládané ukončení valné hromady:  14:00 hodin

 

Program jednání valné hromady:

 1. Zahájení, volba řídícího VH
 2. Návrh a volba mandátové a volební komise (společná komise), návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o činnosti a hospodaření za období od minulé valné hromady
 5. Zpráva Kontrolní komise za období 2018
 6. Zpráva mandátové komise
 7. Schválení hospodářského výsledku za rok 2018
 8. Schválení návrhu rozpočtu na období 2019 a 2020
 9. Schválení návrhu Plánu činnosti na období 2020-2022
 10. Volby prezidia a kontrolní komise
 11. Diskuse
 12. Vyhlášení výsledků voleb volební komisí
 13. Usnesení a závěr

 

V průběhu konání valné hromady bude podáváno občerstvení.

V Praze dne 22. března 2019

 

Za prezidium AGA
Ing. Václav Nepraš,
prezident